Kancelaria Gospodarcza | Usługi
167
page-template-default,page,page-id-167,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Usługi

Kadry i Płace

Czy wiesz, że w sprawach kadrowo płacowych możesz skorzystać z pomocy naszych specjalistów?

Kadry

  • prowadzenie dokumentacji kadrowej i polityki personalnej,
  • sporządzanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem jak i ustaniem stosunku pracy, w zależności od rodzaju zawieranej umowy,
  • kompleksowa analiza jak i prowadzenie teczek pracowniczych,
  • kontrola terminów ważności badań lekarskich i BHP,
  • kontrola nad obiegiem dokumentów związanych z atakami osobowymi każdego z pracowników,
  • sporządzanie regulaminów i planów urlopowych,
  • prowadzenie bieżącej korespondencji,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z zasiłkami, zarówno w trakcie trwania choroby jak
   i w okresie macierzyństwa,
  • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego,
  • prowadzenie każdego rodzaju innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

Płace

  • sporządzamy listy płac, a także rachunki do umów cywilnoprawnych
  • rozliczanie wynagrodzenia za pracę w uzgodnieniu z klientem
  • przekazywanie miesięcznych informacji podatkowych do US
  • sporządzanie zeznań rocznych pracowników (PIT)
  • sporządzanie deklaracji ZUS do list płac
  • prowadzimy rozliczenia dofinansowań do pracowników młodocianych i OHP
  • śledzimy zmiany w przepisach prawa pracy i ich interpretacje dla potrzeb klienta